skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Değerlendirme Merkezinde Başarılı Olmanın İpuçları

Yetenek yönetimi ve kariyer planlama’nın önemli bir adımı olan değerlendirme merkezini konuşacağız bugün.

 • terfi kararlarının alınmasında,
 • eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde,
 • kurum içinde açık pozisyonlar için en uygun adayların seçilmesinde değerlendirme merkezi’nin daha etkin nasıl kullanılacağının ipuçlarına bakacağız birlikte.

Değerlendirme Merkezi’nden en doğru sonuçları elde etmek ve verimli bir süreç yürütebilmek için 3 temel adıma dikkat etmemiz gerekiyor hiç kuşkusuz.

Bu aşamalar sırası ile,

 • “neyi ölçeceğiz” sorusuna cevap verdiğimiz “tasarım ve planlama” aşamasıdır.
 • “nasıl yapacağız” sorusuna cevap verdiğimiz “uygulama ve lojistik” aşaması.
 • son aşama olan 3. adım ise “ne kadar anladık ve anlatabildik” sorusuna cevap verdiğimiz “değerlendirme ve geribildirim” aşaması.

Tahmin edeceğiniz gibi bu 3 aşamanın her birinde yapılacak faaliyetlerin birbiri ile bağlantılı olması çok önemlidir. Büyük resmi de göz önünde bulundurarak etkin sonuç alabilmek açısından kritik unsurlar nelerdir şimdi bunları gözden geçirelim.

Değerlendirme merkezi, çalışmaya katılan kişinin bugünden geleceğine yani kariyer hayatına yön veren bir çalışmadır. Bu nedenle değerlendirme merkezi’nin objektif, tarafsız, somut ve anlaşılır olması beklenir.

Bunu sağlamak için 1. aşama yani planlama ve tasarım aşamasının, neyi ölçmeyi hedefliyorsak buna uygun bir şekilde tasarlanması önemlidir.

Değerlendirme merkezi,

 • iş pozisyonuna aday olan kişinin işi ne ölçüde yapabileceğini,
 • kurum kültürü ve
 • içinde yer alacağı ekiple uyumlu olup olmayacağını anlamamızı sağlar.

Kişinin ortaya koyduğu performans, deneyimli danışmanlar tarafından gözlemlenir, güçlü yönleri ve gelişim alanları ile ilgili somut bilgi elde edilir.

İşte doğru ve objektif bir gözlem yapabilmek için tasarım aşamasında iş pozisyonunun rol ve sorumluluklarını masaya yatırırız. ve bunlara uygun yetkinlik ve davranış özelliklerini öncelikle belirleriz.

Bundan sonraki adımda ise, bu yetkinlik ve davranışları görüp gözlemlemeye uygun iş simülasyonları ve vakalar geliştiriyoruz.

Tipik bir iş gününde söz konusu iş pozisyonunun karşılaşacağı farklı iş durumları nelerdir? İşte bu iş durumlarına göre hazırlanan vakalarda kişinin, bir danışman eşliğinde veya grup arkadaşları ile birlikte verilen bir sorunun çözümü ve ortak bir karara varmaya yönelik bir performans ortaya koyması beklenir.

Burada dikkat etmemiz gereken kilit unsurlardan ve en çok soru gelen konulardan biri, bu vakalar hedeflenen iş pozisyonu ile ilgilidir, doğal olarak kişinin şu an yaptığı işte karşılaşmış olduğu durumlardan farklı olabilir.

Vakalara kısaca bazı örnekler verebiliriz, şöyle ki;

 • motivasyonu düşmüş bir çalışanla performans görüşmesi yapma
 • zor bir müşteri ile satış görüşmesi gerçekleştirme
 • çalışanlar arasında yaşanan çatışmaları çözme
 • grup arkadaşları ile toplantı yaparak ortak bir karara varma
 • kendisinden beklenen rol ve sorumluluklarla ilgili bir iş akışı ve plan oluşturma
 • şirket ve bölüm ile ilgili verilen bilgileri analiz ederek sunum hazırlama ve sunma gibi farklı görevleri içerebilir.

İşte 2. aşama uygulama ve lojistik aşamasında, bu vakalara ve katılımcı sayısına uygun bir toplantı mekanını öncelikle belirlememiz gerekiyor.

Eğer uygulama üst düzey bir pozisyon için yaptığımız bir değerlendirme merkezi uygulaması ise, danışman ve katılımcı arasında çalışmalar bire bir gerçekleştirilir. ve bu çalışmalar için bir tam gün süresince kullanılabilecek bir toplantı salonu yeterli olacaktır.

Eğer uygulamayı 8-10 kişi katılımlı bir grup değerlendirme merkezi için yapıyorsak, aynı şekilde vaka sayısı ve gün akışına göre ortalama 3 ile 5 arasında toplantı salonu yeterli olacaktır.

Şimdi gelin uygulama gününe bir göz atalım

 • Vakalar içinde yer alan rol çalışmasında, verilen problemin çözümüne yönelik danışman ve katılımcı arasında yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirilir. bu çalışmada rol oyuncusunun yanı sıra gözlemci danışman da tercihe göre yer alabilir.
 • grup çalışmasında ise, ortalama 1 saat süresince verilen bir problemle ilgili ortak bir karara varmak için katılımcılar tartışır. bu süreçte danışmanlar aktif değildir, sadece gözlem yapar.
 • vaka analizi ve sunum çalışmasında katılımcılar 1 saatlik bireysel bir çalışma ile verilen vakaya ait bilgileri inceler ve bir sunum hazırlar. hazırlıklarını ortalama 15 dakikalık bir sunum ile danışmanlara sunar ve iletilen soruları cevaplandırır.
 • masamda bekleyen işler gibi iş ve zaman planlaması gerektiren çalışmalarda ise vakanın yoğunluğuna göre 30 dakika ile 1 saat arasında değişen bir sürede çalışma tamamlanır.

Tüm bu aşamalarda danışmanın tarafsız bir gözlemci olması, katılımcının ise performansını ortaya koymak için istekli olması çok önemlidir. Aynı zamanda her iki tarafında etkin bir zaman planlaması yapması da doğal olarak beklenen bir diğer önemli unsurdur.

Katılımcı sayısına göre değişebilir, ancak yaklaşık 4 uzman danışmanın yer aldığı bir değerlendirme merkezi uygulama gününün sonunda bütün gözlemler konsolide edilir.

Son aşama olan 3. aşamada ise, 2. aşama yani uygulama gününde elde edilen somut gözlemler yorumlanır ve çıkarımlar olarak rapora dönüştürülür.

Bu aşamada gözlem ve çıkarımların birbiri ile tutarlı ve anlaşılır bir şekilde raporlanması çok önemlidir.

Hazırlanan raporlar süreç sonunda kurumun insan kaynakları bölümü ile “yetenek gözden geçirme” toplantısında paylaşılır.

Eğer çalışma bir gelişim merkezi uygulaması ise sonuçlar birebir bir geribildirim toplantısında ve koçluk görüşmesi çerçevesinde katılımcı ile görüşülür.

Kurum içinde değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamalarını daha verimli ve doğru sonuçları elde edecek şekilde uygulamak ve süreçle ilgili kendinizi geliştirmek için değerlendirme merkezi iç değerlendirici eğitimimize katılabilirsiniz.

Uluslararası iş ortağımız ıto firması ile gerçekleştirdiğimiz potansiyel analizleri ve eğitimlerimizle ilgili bilgi almak için web sitemiz ve iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Kariyerinizi ihmal etmeyin, gelişim dolu günler diliyorum.

Tülay Bozkurt

25 Ocak 2016, İstanbul

Back To Top