skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Vaka Analizi ve Sunum

Vaka Analizi ve Sunum egzersizi, bir şirketle ilgili bilgilerin analiz edilmesine yönelik olabileceği gibi katılımcının kendi çalıştığı bölüm ve sorumluluk alanı ile ilgili bir proje verisinin sunum olarak hazırlanmasına yönelik olabilir.

Bu egzersizde şirketle ilgili sayısal ve sözel verileri incelemeniz, mevcut durumla ilgili SWOT analizi yapmanız ve gelişim alanlarına yönelik stratejik aksiyonları planlamanız beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-60 dk

Sunum: 15 – 20 dk

Rol Çalışması

Rol Çalışması egzersizi, bir çalışan, yönetici, iş arkadaşı veya müşteri ile vakada verilen konunun müzakere edilmesi, kişiler arasında yaşanan problemin çözümü ile ilgili karşılıklı yapılan bir iş görüşmesi veya toplantıdır.

Görüşme süresince problemin tespit edilmesi ve problemin çözümüne yönelik mutabakat sağlayarak görüşmenin tamamlaması beklenir.

Bu egzersizde verilen vakadaki bilgileri okuyup görüşmeye hazırlanmanız ve rol oyuncusu rolündeki danışmanla belirlenen süre içinde toplantı gerçekleştirerek konunun çözümüne yönelik aksiyonları planlamanız beklenir.

Hazırlık Süresi: 20-30 dk

Toplantı: 15 – 20 dk

Bekleyen İşler

Bekleyen İşler, Posta Kutusu/ Inbox egzersizinde,  bir şirketle ilgili bekleyen işleri içeren e-postaları okuyarak beklenen kararları almanız, işlerin önem ve öncelik seviyesini belirleyerek takvime bir zaman planlaması yapmanız ve organizasyon şeması içinde yer alan ekibe işleri delege ederek görevlendirme yapmanız beklenir.

Kısıtlı süre içinde farklı öncelikteki işleri planlama becerisi göstermeniz, zaman baskısı altında iş yükü altında stresinizi etkin yönetmeniz ve kararlarınızla ilgili gerekçelerinizi etkili ifade etmeniz beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-90 dk

Kararların Sunumu: 15 – 20 dk

Grup Çalışması

Grup Çalışması Egzersizi, çalışma arkadaşlarınızla bir konuyu müzakere ederek ortak karar almanıza yönelik gerçekleştirilen bir toplantıdır. Toplantıda ekip çalışması dinamikleri çerçevesinde problemin çözümü ile ilgili kendi önerilerinizi sunmanız ve diğer ekip arkadaşlarınızın çözüm önerilerini dinleyerek en etkin çözüme yönelik ortak karar almanız beklenir.

Vakada verilen konuyla ilgili kendi çözüm önerinizin avantajlarını ifade etmeniz, diğer önerilerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek bir karara varmanız beklenir.

Hazırlık Süresi: 10 -15 dk

Grup Toplantısı: 30 – 60 dk

Gerçekleri Bulma

Gerçek Bulma egzersizinde elinizde bulunan kısıtlı bilgi ile vakada verilen konu ile ilgili bir karara varmanız gerekmektedir. Bu egzersizde karara varabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsınız ve bu bilgiyi elde etmek için de bilgi kaynağı olan danışmana soru sorarak bilgi toplamanız beklenir.

Topladığınız bilgileri de değerlendirerek egzersizin sonunda bir karara varmanız ve kararınızın gerekçelerini ifade etmeniz önemlidir.

Hazırlık Süresi: 5 – 10 dk

Soru Sorma ve Bilgi Toplama Sunumu: 15 – 20 dk

Karar Alma: 10 -15 dk.

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik bazlı ve davranış odaklı mülakat yöntemiyle geçmişte ortaya koyduğunuz performans ve tecrübelerinize yönelik elde ettiğiniz sonuçlar irdelenir. Bu sayede gelecekte benzer durumlarda hangi davranış biçimlerini sergileme potansiyeliniz olduğunu belirlemek ve pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmek mümkün olmaktadır.

►Yetkinlik bazlı ve davranış odaklı mülakat sırasında soruları doğru anlayarak bunlara uygun doğru örnekleri vermeniz ve fikirlerinizi akıcı bir şekilde ifade etmeniz önemlidir.

Mülakat Süresi: 45-90 dk

Back To Top