skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Vaka Analizi ve Sunum

Vaka Analizi, bir şirketle ilgili bilgilerin analiz edilmesine yönelik olabileceği gibi katılımcının kendi çalıştığı bölüm ve sorumluluk alanı ile ilgili bir proje verisinin sunum olarak hazırlanmasına yönelik olabilir.

Katılımcının şirketle ilgili sayısal ve sözel verileri incelemesi, mevcut durumla ilgili SWOT analizi yapması ve gelişim alanlarına yönelik stratejik aksiyonları planlaması beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-60 dk

Sunum: 15 – 20 dk

Rol Çalışması

Rol Çalışması, bir çalışan, yönetici, iş arkadaşı veya müşteri ile vakada verilen konunun müzakere edilmesi, kişiler arasında yaşanan problemin çözümü ile ilgili karşılıklı yapılan bir iş görüşmesi veya toplantıdır. Görüşme sonunda problemin çözümüne yönelik mutabakat sağlayarak görüşmenin tamamlaması beklenir.

Katılımcı kendisine verilen vakadaki bilgileri okuyup görüşmeye hazırlanır ve rol oyuncusu rolündeki danışmanla belirlenen süre içinde toplantı gerçekleştirerek konunun çözümüne yönelik aksiyonları planlaması beklenir.

Hazırlık Süresi: 20-30 dk

Toplantı: 15 – 20 dk

Bekleyen İşler

Bekleyen İşler veya Inbox egzersizi,  bir şirketle ilgili bekleyen işleri içeren e-postaların okunarak beklenen kararları alması, işlerin önem ve öncelik seviyesini belirleyerek takvime bir zaman planlaması yapması ve organizasyon şeması içinde yer alan ekibe işleri delege ederek görevlendirme yapması beklenir.

Katılımcının kısıtlı süre içinde farklı öncelikteki işleri planlama becerisi göstermesi, stresini etkin yöneterek kararları ile ilgili gerekçelerini ifade etmesi beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-90 dk

Kararların Sunumu: 15 – 20 dk

Grup Çalışması

Grup Çalışması Egzersizi, katılımcıların bir konuyu müzakere ederek ortak karar almasına yönelik gerçekleştirilen bir toplantıdır. Toplantıda ekip çalışması dinamikleri çerçevesinde problemin çözümü ile ilgili kendi önerilerini sunması ve diğer ekip arkadaşlarının çözüm önerilerini dinleyerek en etkin çözüme yönelik ortak karar alması beklenir.

Vakada verilen konuyla ilgili kendi çözüm önerisinin avantajları ifade etmesi, diğer önerilerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek bir karara varması   beklenir.

Hazırlık Süresi: 10 -15 dk

Grup Toplantısı: 30 – 60 dk

Gerçekleri Bulma

Vaka Analizi, bir şirketle ilgili bilgilerin analiz edilmesine yönelik olabileceği gibi katılımcının kendi çalıştığı bölüm ve sorumluluk alanı ile ilgili bir proje verisinin sunum olarak hazırlanmasına yönelik olabilir.

Katılımcının şirketle ilgili sayısal ve sözel verileri incelemesi, mevcut durumla ilgili SWOT analizi yapması ve gelişim alanlarına yönelik stratejik aksiyonları planlaması beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-60 dk

Sunum: 15 – 20 dk

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Vaka Analizi, bir şirketle ilgili bilgilerin analiz edilmesine yönelik olabileceği gibi katılımcının kendi çalıştığı bölüm ve sorumluluk alanı ile ilgili bir proje verisinin sunum olarak hazırlanmasına yönelik olabilir.

Katılımcının şirketle ilgili sayısal ve sözel verileri incelemesi, mevcut durumla ilgili SWOT analizi yapması ve gelişim alanlarına yönelik stratejik aksiyonları planlaması beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-60 dk

Sunum: 15 – 20 dk

Back To Top