skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Değerlendirici Eğitimi

5 aşamadan oluşan modüler bir eğitim programıdır. Değerlendirme Merkezi ve Yetkinliklere Genel Bakış, Değerlendirme Merkezi Tasarımı, Değerlendirme Merkezi Uygulama Günü, Değerlendirme Raporu Yazama Teknikleri ve Geribildirim Verme Teknikleri

Değerlendirme Merkezi ve Yetkinliklere Genel Bakış

 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi nedir?
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarının farkları nelerdir?
 • Değerlendirme Merkezi İnsan Kaynakları Süreçlerinde nasıl kullanılır?
 • Yetkinlik Nedir?
 • Yetkinliklerin Türleri nelerdir?
 • Yetkinlikler ve Davranış Göstergeleri nelerdir?
 • Değerlendiricinin Özellikleri ve Yetkinlikleri nelerdir?
 • Değerlendirici hataları nelerdir?

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

Eğitim Saati: 09:30 – 17:00

Katılımcı Sayısı: 8 Kişi (max)

Değerlendirme Merkezi Tasarımı

 • Değerlendirme Merkezi nasıl tasarlanır?
 • Tasarım aşamasında pozisyonun görev tanımına göre yetkinliklerin belirlenmesi
 • Egzersizlerin tasarımı ve seçilmesi
 • Yetkinlik ve Egzersiz Matrisinin oluşturulması
 • Değerlendirme ve gözlem formlarının tasarımı
 • Uygulama günü akış planının oluşturulması
 • Uygulama salonunun organize edilmesi
 • Değerlendiricilerin eğitimi

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

Eğitim Saati: 09:30 – 17:00

Katılımcı Sayısı: 8 Kişi (max)

Değerlendirme Merkezi Uygulama Günü

 • Katılımcıların Değerlendirme Merkezi’ne davet edilmesi ve bilgilendirilmesi
 • Tanışma toplantısı ve gün akışının tanıtımı
 • Rol Çalışması Egzersizi
 • Vaka Analizi ve Sunum Egzersizi
 • Grup Çalışması Egzersizi
 • Inbox-Bekleyen İşler Egzersizi
 • Gerçekleri Bulma Egzersizi
 • Yetkinlik Odaklı Mülakat
 • Gün sonu değerlendirme ve anlık geribildirim

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

Eğitim Saati: 09:30 – 17:00

Katılımcı Sayısı: 8 Kişi (max)

Değerlendirme Raporu Yazım Teknikleri

 • Değerlendirme Raporu Yazma Teknikleri
 • Gözlem Yapma ve Not Alma
 • Sınfırlandırma: Davranış göstergelerini yetkinliklere göre sınıflandırma
 • Çıkarım Yapma: Yetkinliklere göre çıkarım yapma
 • Güçlü Yönler ve Gelişim Alanlarının belirlenmesi
 • Farklı egzersiz ve danışmanların gözlemlerinin konsolidasyonu
 • Skorlama: Güçlü yön ve gelişim alanlarına göre değerlendirme skalasına göre skorlama

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

Eğitim Saati: 09:30 – 17:00

Katılımcı Sayısı: 8 Kişi (max)

Geribildirim Verme Teknikleri

 • Geribildirim verme teknikleri
 • Somut gözlem ve Kişilik envanteri sonuçlarının paylaşımı
 • Güçlü Yön ve Gelişim Alanlarının Paylaşımı
 • Gelişim Planının Oluşturulması

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saati: 09:30 – 17:00

Katılımcı Sayısı: 8 Kişi (max)

Back To Top