skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Yetkinlik ve Davranış Odaklı Mülakat

►Yetkinlik bazlı ve davranış odaklı mülakat yöntemiyle kişinin geçmişte ortaya koyduğu performansı ve tecrübelerini hangi davranışları sergileyerek elde ettiğine yönelik sonuçlar irdelenir. Bu sayede gelecekte benzer durumlarda hangi davranış biçimlerini sergileme potansiyeli olduğunu belirlemek ve pozisyona uygunluğunu değerlendirmek mümkün olmaktadır.

►Yetkinlik bazlı ve davranış odaklı mülakat sırasında en önemli unsur adayın spruları doğru anlaması ve doğru örnekleri vererek fikrilerini akıcı bir şekilde kendini ifade etmesidir.

►Mülakat öncesinde sorular önceden belirlenir ve mülakat sırasında verilen cevaplar ve örneklere istinaden değerlendirmeler yetkinlik bazlı gerçekleştirilir.

►Yetkinlik bazlı mülakat yönetimi STAR tekniği ile, kişinin geçmişte iş hayatında yaşamış olduğu bir olay ve somut bir durumun ne olduğu, bu durumda nasıl bir görev üstlendiği, ne tür bir aksiyon aldığı ve nasıl bir sonuç elde ettiği sorulur ve kişinin spesifik durumlar karşısında süreci nasıl yönettiği ve nasıl bir sonuca ulaştığı belirlenir.

Mülakat Süresi: 45-90 dk

Egzersizler için İletişime Geçin

Değerlendirme Merkezi  egzersizleri, pozisyonun seviyesine göre 5 farklı zorluk derecesinde sunulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici, Orta Kademe Yönetici, İlk Seviye Yönetici, Ekip Lideri ve Uzman pozisyon seviyeleri için en uygun egzersizi veri tabanımızdan seçmek için danışmanlarımızla iletişime geçin.

Back To Top