skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Değerlendirme Merkezi'nin Amacı

Değerlendirme Merkezi,

 • Pozisyona aday olan kişinin işi ne ölçüde yapabileceğini,
 • Kurum kültürü ve Ekiple olan uyumunu bir dizi iş simülasyonu sayesinde ölçümleyen yetkinlik ve davranış değerlendirme yöntemidir.

Kişinin farklı egzersiz ve vakalar içinde ortaya koyduğu performans ve potansiyeli, deneyimli danışmanlar tarafından gözlemlenir, güçlü yönleri ve gelişim alanları ile ilgili somut bilgi elde edilerek işe yerleştirme ve terfi kararı alınır, eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir.

Kullanım Alanları

Yetenek yönetimi ve kariyer planlama’nın önemli bir adımı olan değerlendirme merkezi uygulamaları,

 • Terfi kararlarının alınmasında,
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde,
 • Kurum içinde açık pozisyonlar için en uygun adayların seçilmesinde kullanılır.

Uygulama Aşamaları

Değerlendirme Merkezi’nden en doğru sonuçları elde etmek ve verimli bir süreç yürütebilmek için 3 temel adıma dikkat edilmesi gerekir.

Bu aşamalar sırası ile,

 • “Neyi ölçeceğiz” sorusuna cevap verdiğimiz “tasarım ve planlama” aşaması
 • “Nasıl yapacağız” sorusuna cevap verdiğimiz “uygulama ve lojistik” aşaması ve
 • Son aşama olan 3. adım ise “ne kadar anladık ve anlatabildik” sorusuna cevap verdiğimiz “değerlendirme ve geribildirim” aşamasıdır.

Egzersizler

Değerlendirme Merkezi’nde kullanılan egzersizler hedeflenen iş pozisyonu ile ilgilidir, doğal olarak kişinin şu an yaptığı işte karşılaşmış olduğu durumlardan farklı olabilir.

Vaka ve egzersizlere örnekleri bir iş gününde kişinin karşılaşacağı farklı durumları ve görevleri içermektedir. Bu durumları içeren bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.

 • motivasyonu düşmüş bir çalışanla performans görüşmesi yapma
 • zor bir müşteri ile satış görüşmesi gerçekleştirme
 • çalışanlar arasında yaşanan çatışmaları çözme
 • grup arkadaşları ile toplantı yaparak ortak bir karara varma
 • kendisinden beklenen rol ve sorumluluklarla ilgili bir iş akışı ve plan oluşturma
 • şirket ve bölüm ile ilgili verilen bilgileri analiz ederek sunum hazırlama ve sunma gibi farklı görevleri içerebilir.

Gözlem ve Çıkarım

Uygulama gününde elde edilen somut gözlemler yorumlanır ve çıkarımlar olarak rapora dönüştürülür.

Bu aşamada gözlem ve çıkarımların birbiri ile tutarlı ve anlaşılır bir şekilde raporlanması çok önemlidir. Hazırlanan raporlar süreç sonunda kurumun insan kaynakları bölümü ile “yetenek gözden geçirme” toplantısında paylaşılır.

Eğer çalışma bir gelişim merkezi uygulaması ise sonuçlar birebir bir geribildirim toplantısında ve koçluk görüşmesi çerçevesinde katılımcı ile görüşülür.

Back To Top