skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Vaka Analizi ve Sunum

Vaka Analizi, bir şirketle ilgili bilgilerin analiz edilmesine yönelik olabileceği gibi katılımcının kendi çalıştığı bölüm ve sorumluluk alanı ile ilgili bir proje verisinin sunum olarak hazırlanmasına yönelik olabilir.

Katılımcının şirketle ilgili sayısal ve sözel verileri incelemesi, mevcut durumla ilgili SWOT analizi yapması ve gelişim alanlarına yönelik stratejik aksiyonları planlaması beklenir.

Hazırlık Süresi: 45-60 dk

Sunum: 15 – 20 dk

Değerlendirilen Yetkinlikler

Vaka Analizi Aşaması: Okuduğunu Doğru Anlama, Sözel ve Sayısal Veri Analizi, Neden-Sonuç Çıkarımı Yapma, Karar Alma, Stres Yönetimi, Strateji Oluşturma, İş Planı Yapma, Sonuca Yönelik Olma, İş Zekası, Ticari Bakış Açısı

Sunum Aşaması: Fikirlerini Etkili İfade Etme, İkna Etme, Soruları Etkin Yanıtlama, Beden Dili, Esneklik, Kararlılık, Sunum Teknikleri

Egzersizlerimiz

  • İlaç Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme
  • Enerji Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme
  • Elektrik-Elektronik Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme
  • Bankacılık Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme
  • Hızlı Tüketim Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme
  • Yazılım Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme
  • Üretim Sektörü Vaka Analizi ve İş Planı Geliştirme

Vaka Analizi Sunum Hazırlık

Egzersizler Satınalma

Değerlendirme Merkezi  egzersizleri, pozisyonun seviyesine göre 5 farklı zorluk derecesinde sunulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici, Orta Kademe Yönetici, İlk Seviye Yönetici, Ekip Lideri ve Uzman pozisyon seviyeleri için en uygun egzersizi veri tabanımızdan seçmek için danışmanlarımızla iletişime geçin.

Back To Top