skip to Main Content
0 216 3218683 bilgi@risusinternational.com

Kendini Yönetme - Temel Yetkinlikler

Kendini Yönetme, temel yetkinlikler olup kişinin iş hayatında kendi sorumluluklarını yerine getirirken sergilediği davranış özellikleridir.

Kendi Yönetme Yetkinlikleri: İletişim, Başarma Azmi ve Motivasyon, İkna Etme ve Etkileme, İlişki Yönetimi, Stres Yönetimi, Kişisel Gelişim

İşini Yönetme - Teknik Fonksiyonel Yetkinlikler

İşini Yönetme, teknik – fonksiyonel yetkinlikler olup kişinin sorumlu olduğu iş ve rolü yerine getirirken getirirken sergilediği davranış özellikleridir.

İşini Yönetme Yetkinlikleri: Mesleki Uzmanlık, Planlama ve Organize Etme, Problem Çözme, Analitik Düşünme, Sonuç Elde Etme, Müşteri Odaklılık, Ticari Bakış Açısı

Ekibini Yönetme - Yönetsel Yetkinlikler

Ekibini Yönetme, yönetsel yetkinlikler olup bir ekibin sorumluluğu alan Direktör, Müdür, Takım Lideri, Proje Yöneticisi gibi pozisyonların ekip yönetiminde sergilediği davranış özellikleridir.

Ekibini Yönetme Yetkinlikleri: Performans ve Hedefleri Yönetme, Ekibi Motive Etme, Gelişimi Sağlama ve Koçluk, Lider Olarak Rol Model Olma,  Güvenilir ve Tutarlı Olma, Delegasyon Yapma

Organizasyonu Yönetme - Stratejik Yetkinlikler

Organizasyonu Yönetme, stratejik yetkinlikler olup kişinin organizasyon, bölüm ve birim yönetimi sorumluluklarını yerine getirirken sergilediği davranış özellikleridir.

Organizasyonu Yönetme Yetkinlikleri: Stratejik Bakış Açısı, Vizyon Paylaşma, Değişimi Yönetme, Çevik Liderlik, Kaynakları Yönetme, Girişimci ve Yenilikçi Olma

.

Back To Top